Logo

Platforma zakupowa eB2B dla Grupy PKP CARGO Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie WNZ-009330 - Przetarg nieograniczony na dostawę nowobudowanych wagonów platform do transportu intermodalnego.